Bränslebriketter och bioenergi - miljövänlig uppvärmning!

  • Bränslebriketter
  • Brikettpressar
  • Virkeslager
  • Lastning
  • Lastning

Götene Träindustri AB levererar briketter till större värmeanläggningar - främst i västra Sverige.

Kontakta oss för offert på e-post info@gotenetra.se.

Vi tillverkar bränslebriketter av torrt träspån och flis som kommer från eget hyvleri samt hyvlerier runt om i Västra Götaland. Detta energibränsle är en förnyelsebar produkt som ingår i det naturliga kretsloppet.

Briketterna, som tillverkas på vår anläggning i Götene, är avsedda för uppvärmning och leveranser sker främst till större fjärrvärmecentraler. Produktionen av träbriketter och annat biobränsle har pågått sedan 1986 i snart 30 år.

Förädlade trädbränslen, då främst bränslebriketter, visar sig vara ett av de mest ekonomiska alternativen inom bioenergi för uppvärmning.

Ett val av miljöbränsle som påverkar i generationer framåt!

 

 

 

 


Götene Träindustri AB · Kraftgatan 5/Box 17 · 533 21 Götene · Tel 0511-34 53 50 · Fax 0511-34 53 10 · info@gotenetra.se